<< powróć do listy pracowników

dr Marta Baranowska

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego, adiunkt
tel. 56-611-41-13, e-mail: mb1@law.umk.pl
pokój 205

Dyżury w semestrze zimowym:

wtorki, godz. 12.50-13.50

środy, godz. 11.00-12.00

Dyżury dla studentów NSP:

17.10.2015 r., godz. 13.00-14.00 

18.10.2015 r., godz. 15.00-16.00

Ogłoszenia

Egzamin warunkowy z doktryn polityczno-prawnych dla studentów prawa dziennego oraz prawa niestacjonarnego i wieczorowego odbędzie się 18.10.2015 r., godz. 16.00, aud. B.


Z zasady sprawy studenckie rozpatruję wyłącznie na wyznaczonych dyżurach. W związku z tym nie odpowiadam na maile poświęcone sprawom tego rodzaju, z wyłączeniem wyjątkowych i pilnych sytuacji. Zapraszam na dyżury.

Nie odpowiadam na e-maile, w których nie zachowane są podstawowe formy grzecznościowe - np. "Szanowna Pani", "Z poważaniem" itp. ("Witam" - jest raczej nieeleganckim zwrotem w relacjach służbowych) oraz bez podpisu ( "anonimy").

Publikacje

M. Baranowska, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.

 
Zaproszenie do publikowania na łamach "Studia Iuridica Toruniensia" Zaczynamy! O odpowiedzialności dyscyplinarnej na WPiA UMK
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć