<< powróć do listy pracowników

dr Marta Baranowska

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego, adiunkt
tel. 56-611-40-57, e-mail: mb1@law.umk.pl
pokój 213

Dyżury w czasie sesji i okresie wakacyjnym odbywać się będą:

18 czerwca,  godz. 7.45-8.45

2. lipca, godz. 7.45-8.45; 

7. sierpnia, godz. 7.55-8.55

4. września, godz. 12.30-13.20

7. września, godz. 9.20-10.10

Ogłoszenia

Kolokwium z FILOZOFII dla studentów prawa stacjonarnego i niestacjonarnego I roku odbędzie się 7.09.2015 r., godz. 8.40, (audytorium zostanie wyznaczone w późniejszym terminie).

Egzamin z Historii nowożytnej myśli społeczno-ekonomicznej i politycznej odbędzie się 7.09.2015 r., godz. 8.40.

Egzamin z przedmiotu Nacjonalizmy europejskie i mniejszości narodowe odbędzie się 7.09.2015 r., godz. 8.40.

Z zasady sprawy studenckie rozpatruję wyłącznie na wyznaczonych dyżurach. W związku z tym nie odpowiadam na maile poświęcone sprawom tego rodzaju, z wyłączeniem wyjątkowych i pilnych sytuacji. Zapraszam na dyżury.

Nie odpowiadam na e-maile, w których nie zachowane są podstawowe formy grzecznościowe - np. "Szanowna Pani", "Z poważaniem" itp. ("Witam" - jest raczej nieeleganckim zwrotem w relacjach służbowych) oraz bez podpisu ( "anonimy").

Publikacje

M. Baranowska, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.

 
8th Conference in Legal History in the Baltic Sea Area Seminaria z zakresu pomocy materialnej Zapraszamy na studia niestacjonarne na WPiA UMK!
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć