Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów, szkoleń, seminariów i warsztatów!

Wydział Prawa i Administracji chcąc dynamicznie reagować na zapotrzebowanie oferuje kursy, szkolenia, seminaria i warsztaty - krótkie formy dokształcające, najczęściej 1-dniowe lub 2-dniowe - wyróżniające się najwyższą jakością a przy tym stanowczo umiarkowaną ceną, w porównaniu do ofert komercyjnych.
Do udziału w naszych projektach zapraszamy najlepszych wykładowców. Kluczem doboru jest wiedza – będąca wynikiem przygotowania teoretycznego i praktycznej działalności. Mamy na uwadze potrzeby potencjalnych uczestników i dlatego szczególnie dbamy o to, aby przedstawiane propozycje rozwiązań istotnych problemów praktycznych miały zawsze oparcie w najbardziej aktualnym stanie prawnym.
Wydział Prawa i Administracji proponuje również kursy dla firm, administracji publicznej oraz instytucji. Programy kursów mogą być tworzone na podstawie zajęć dostępnych w ramach bieżącej oferty lub powstać specjalnie na zamówienie według zgłaszanych potrzeb. Uczestnicy mogą uzyskać certyfikat lub świadectwo ukończenia kursu dokształcającego

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - wyzwanie dla rynków finansowych?.

Z uwagi na liczne głosy potencjalnych P.T. Uczestników w przedmiocie zmiany terminu seminarium, odpowiadając na potrzeby rynku, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie daty na dzień 10 grudnia br. (czwartek). Przypominamy jednak o limicie miejsc.


Szczegóły poniżej:

/jacek_banery/seminaria i warsztaty/8.png


/jacek_banery/baton 1.png

/jacek_banery/baton 2.png

Odbiór decyzji w konkursie na stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym” Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć