Samorząd Studencki Wydziału Prawa i Administracji


Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest powołana do reprezentowania interesów ogółu studentów naszego Wydziału, w szczególności do reprezentacji przed władzami Wydziału, władzami UMK, a także poza Uniwersytetem. Pozostałe równie istotne zadania to indywidualna obrona praw studentów i wspieranie w zapewnieniu studentom jak najlepszych warunków do życia i nauki. Członkowie WRSS poprzez uczestnictwo w komisjach współdecydują o sprawach socjalnych oraz naukowych dotyczących studentów.

WRSS jest organem pozwalającym realizować indywidualne inicjatywy podjęte przez jej członków, często na wniosek studentów, mające na celu poprawę warunków nauki oraz rozwijanie umiejętności studentów. Prowadzimy także akcje charytatywne i społeczne. Do wszystkiego, co robimy staramy się podchodzić z jak największą pasją i zaangażowaniem.

Działalność samorządowa oparta jest na współpracy z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi działającymi na wydziale, jak również na innych uczelniach, a także z Parlamentem Studentów RP. Samorząd działa w granicach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, przepisach wykonawczych do tej ustawy, Statucie UMK oraz Regulaminie Samorządu Studenckiego UMK.

Kontakt:

email: wrss.wpia.umk@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/wrsswpiaumk

Twitter: https://twitter.com/SamorzadWPiAUMK

Biuro: Centrum Aktywności Studentów

Dyżury:SKŁAD WRSS 2016-2018:

PRZEWODNICZĄCY: Wojciech Kiełbasiński

WICEPRZEWODNICZĄCY: Bartłomiej Rosiak

CZŁONKOWIE MANDATOWI:

 • Oliwia Lewicka 
 • Karolina Karpeta
 • Mateusz Brygman

PEŁNOMOCNICY KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO:

 • Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą i informatyzacji: Bartłomiej Rosiak
 • Pełnomocnik ds. kształcenia i organizacji: Mateusz Brygman
 • Pełnomocnik ds. studenckich: Oliwia Lewicka

PRZEDSTAWICIELE WE WŁADZACH SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UMK W TORUNIU:

 • Rada Studentów Samorządu Głównego UMK: Wojciech Kiełbasiński

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

 • Przewodniczący: Łukasz Osiński
 • Wiceprzewodnicząca: mgr Kamila Pancewicz
 • Nina Puszkarska
 • Bartłomiej Fajfer
 • Mateusz Cisewski
 • Daniel Klonowicz
 • Martyna Gralak
 • Marcin Dorochowicz

PRZEDSTAWICIEL DS. STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH: Karolina Karpeta

PRZEDSTAWICIEL DS. WSPÓŁPRACY Z KOŁAMI NAUKOWYMI: Wojciech Kiełbasiński


PATRONAT HONOROWY

Aby uzyskać patronat honorowy Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu należy zapoznać się z regulaminem przyznawania patronatów przez WRSS WPiA UMK w Toruniu oraz wypełnić wniosek, który jest do pobrania poniżej. Wypełniony wniosek należy wysłać na adres e-mail: wrss.wpia.umk@gmail.com lub osobiście do biura samorządu p. 25. 


COPERNICADA WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Już wkrótce wystartuje IV edycja Olimpiady Międzywydziałowej "Copernicada". Wspólnie będziemy bronić zaszczytnego tytułu najlepszego wydziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w sportowej rywalizacji. Na studentów, którzy będą reprezentować naszą studencką brać w fazach głównych poszczególnych dyscyplin i zdobędą punkty dla naszego wydziału czekają liczne niespodzianki! Pierwsze zawody odbędą się już w listopadzie. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem

 W tym roku zostaną rozegrane następujące dyscypliny:

 1. Piłka siatkowa mężczyzn - zespół musi liczyć od 6 do 10 zawodników. Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów (ewentualny trzeci set do 15 punktów). System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
 2. Piłka siatkowa kobiet - zespół musi liczyć od 6 do 10 zawodniczek. Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów (ewentualny trzeci set do 15 punktów). System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
 3. Piłka siatkowa miksty - drużynę tworzy trzech zawodników (mężczyzna + kobieta oraz 1 zawodnik/czka rezerwowy/a). Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów (ewentualny trzeci set do 15 punktów). System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
 4. Futsal mężczyzn - drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
 5. Piłka nożna mężczyzn - turniej zostanie rozegrany na wiosnę. Zapisy wystartują w 2017 roku. 
 6. Piłka koszykowa mężczyzn - drużyna musi liczyć przynajmniej 5 zawodników (4 graczy + 1 rezerwowy). System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
 7. Ergometr wioślarski - rywalizacja indywidualna kobiet i mężczyzn.
 8. Pływanie - planowane jest rozegranie dwóch zawodów. Istnieje możliwość wystartowania w następujących stylach: motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny na dystansie 50 lub 100 m. Każdy zawodnik może wystartować w dwóch zawodach indywidualnych oraz sztafecie. Sztafeta 4 x 50 m bez podziału na płeć.
 9. Judo walki w parterze - zawody będą rozgrywane w parterze tzn. w klęku i leżeniu wg. przepisów Polskiego Związku Judo. Będzie można wykonywać techniki trzymań, duszeń i dźwigni na ręce. Kategorie wagowe kobiet: do 48, 52 57, 63, 70, +70 kg. Kategorie wagowe mężczyzn : do 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg.
 10. Tenis stołowy - mecze będą rozgrywane w tygodniu, w godzinach popołudniowych. W zależności od ilości zgłoszeń Mistrzostwa będą odbywały się na zasadzie turnieju
  w założeniu w systemie „każdy z każdym” z ostatecznym rozdzieleniem na klasyfikację kobiet i mężczyzn lub w grupach z awansem najlepszych do dalszych gier.
 11. Badminton - planowane jest zorganizowanie 3-4 turniejów. Szczegółowe informacje zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 12. Szachy - planowane jest rozegranie 2 turniejów. Szczegółowe informacje zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

            Formularze zgłoszeniowe do poszczególnych dyscyplin dostępne poniżej. Wypełnione karty prosimy przesyłać na: wrss.wpia.umk@gmail.com lub pozostawić w portierni na Wydziale Prawa i Administracji w specjalnej teczce. Każda osoba otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Na zgłoszenia czekamy do 06.11.2017 r.

Formularze:

1. Badminton

2. Futsal

3. Judo

4. Koszykówka mężczyzn

5. Ergometr wioślarski

6. Pływanie sztafeta

7. Pływanie

8. Siatkówka kobiet

9. Siatkówka mężczyzn

10. Siatkówka miksty

11. Szachy

12. Tenis stołowy


Życzymy wielu sportowych sukcesów!


WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

Wniosek o zezwolenie na powtarzanie roku

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów

Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów

Wniosek o Indywidualny Plan Studiów

Wniosek o udzielenie urlopu studenckiego

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie - USOS

Wniosek o skreślenie z listy studentów

Wniosek o warunkowy wpis na kolejny rok studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na studiowanie przedmiotu z wyższego roku

Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie wykonanych prac badawczych

Wniosek o zaliczenie zajęć obowiązkowych

Wniosek o zmianę formy studiów

Wniosek o zwolnienie z czesnego - studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne - studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2015/2016 

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, a następnie zanieść do odpowiedniego dziekanatu. UWAGA! Proszę pamiętać o odręcznym podpisaniu wniosku.

Przydatne dokumenty:

REGULAMIN STUDIÓW


OGŁOSZENIA

Wnioski dotyczące dofinansowania z Wydziałowego Funduszu z opłat za powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnych.

Wnioski należy dostarczać do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na dyżurach lub zostawiać w specjalnej teczce w portiernii.

Wniosek o dofinansowanie

Sprawozdanie finansoweInformujemy, iż Zarządzeniem nr 1/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z dnia 13 lutego 2017 r. wprowadzono Regulamin korzystania z Wydziałowego Funduszu z opłat za powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnych.

Regulamin korzystania z Wydziałowego Funduszu z opłat za powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnychSTUDENCKI RUCH NAUKOWY


Wniosek w sprawie organizacji konferencji

Karta konfernecyjna - wyjazd

Pismo od Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckiego Ruchu Naukowego


Uwaga: w pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy!


Odbiór decyzji w konkursie na stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym” Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć