Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością systematycznego wprowadzania danych dotyczących Konferencji Naukowych organizowanych przez Koła Naukowe występując do Dziekana o zgodę na wyjazd konferencyjny lub organizację Konferencji na WPiA uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych formularzy zgłoszeniowych:


Szanowni Państwo,

w sprawach studenckich zachęcamy do korzystania z poniższych formularzy wniosków:

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

Wniosek o zezwolenie na powtarzanie roku

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów

Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów

Wniosek o Indywidualny Plan Studiów

Wniosek o udzielenie urlopu studenckiego

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie - USOS

Wniosek o skreślenie z listy studentów

Wniosek o warunkowy wpis na kolejny rok studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na studiowanie przedmiotu z wyższego roku

Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Wniosek o zaliczenie zajęć na podstawie wykonanych prac badawczych

Wniosek o zaliczenie zajęć obowiązkowych

Wniosek o zmianę formy studiów

Wniosek o zwolnienie z czesnego - studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne - studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2015/2016 

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, a następnie zanieść do odpowiedniego dziekanatu. UWAGA! Proszę pamiętać o odręcznym podpisaniu wniosku.

Przydatne dokumenty:

REGULAMIN STUDIÓW

Odbiór decyzji w konkursie na stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym” Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć