Szanowni Państwo,

w tym miejscu prezentujemy informacje o studiach doktoranckich, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra prawa, administracji, europeistyki lub doradztwa podatkowego, prawa ochrony środowiska a pragną kontynuować naukę, Wydział Prawa i Administracji proponuje studia doktoranckie. Wydział oferuje studia w zakresie nauk prawnych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają cztery lata, podczas których studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem oraz przygotowują rozprawy doktorskie. Studenci studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy socjalnej. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych.ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANKCIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Termin rejestracji: 01.06.2017 - 20.06.2017 do godz. 15:30

Termin rozmowy rekrutacyjnej: 27.06.2017 r. godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału

Limit miejsc: 6

Rekrutacja na studia niestacjonarne: brak naboru

Termin składania dokumentów: do 20.06.2017 do godz. 15:30

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu p.9
ul. W. Bojarskiego 3
tel. (56) 611-40-18

Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego są podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 4.07.2017 r. godz. 9.00 oraz zamieszczane na stronie internetowej Wydziału.

Wyniki rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa w roku akademickim 2017/2018 - lista rankingowa

Kierownik Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych

dr hab. Monika Wałachowska
tel. 56-611-40-98, e-mail: walachowska@umk.pl
p. 118

zagraniczne wyjazdy naukowe:;18-30 września

14-16 września: udział w Zjeździe Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Wrocław)Dziekanat - studia doktoranckie


Mgr Lucyna Jakubowska
tel. 56-611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl
p.9

Godziny przyjmowania:
poniedziałek - piątek 8:00-15:00

Nabliższy sobotni dyżur:

Urlop wypoczynkowy: 28 września 2017 r.


Przewody doktorskie:

Mgr Marzenna Rasztubowicz
tel: 611- 41- 22, email: mara@law.umk.pl
p.9

Wszczęcie przewodu doktorskiego - wymagane dokumenty
Wzór kwestionariusza osobowego
Procedura egzaminacyjna z języka obcego w przewodzie doktorskim

Ogłoszenia

 

 


Plan zajęć

I rok

Metodologia badań nauk prawnych

1. 11 października 2017 r. godz. 11:00 – 12:30 s. 95
2. 18 października 2017 r. godz. 11:00 – 12:30 s. 95
3. 15 listopada 2017 r. godz. 11:00 – 12:30 s. 95
4. 22 listopada 2017 r. godz. 11:00 – 12:30 s. 95
5. 13 grudnia 2017 r. godz. 11:00 – 12:30 s. 95
6. 17 stycznia 2018 r. godz. 11:00 – 12:30 s. 95
7. 24 stycznia 2018 r. godz. 10:00 – 12:30 s. 95
 

II rok

Wpływ prawa UE na prawo polskie - Studia stacjonarne I semestr

5 października 2017 r. godz. 12:00 – 15:15 s. 95
2 listopada 2017 r. godz. 12:00 – 15:15 s. 95
7 grudnia 2017 r. godz. 12:00 – 15:15 s. 95
4 stycznia 2018 godz. 12:00 – 15:15 s. 95

Wpływ prawa UE na prawo polskie - Studia niestacjonarne I semestr

7 października 2017 r. godz. 10:00 – 12:15 s. 98
4 listopada 2017 r. godz. 10:00 – 12:15 s.98
9 grudnia 2017 r. godz. 10:00 – 12:15 s. 98
13 stycznia 2018 r. godz. 10:00 – 12:15 s. 98
Dokumenty do pobrania

Arkusz oceny doktoranta
Plany studiów

Stypendia i pomoc materialna

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Opłaty za studia niestacjonarne w r. ak. 2017/2018:


II rok

- opłata roczna - 7.370zł,
- opłata semestralna (2 raty) - 3.900 zł,/3.700 zł
- opłata miesięczna (8 rat) - 1.070zł

III rok

- opłata roczna - 7.370 zł,
- opłata semestralna (2 raty) - 3.900 zł,/3.700 zł
- opłata miesięczna (8 rat) - 1.070

IV rok

- opłata roczna - 7.370 zł,

- opłata semestralna (2 raty) - 3.800zł, 3.800 zł
- opłata miesięczna (8 rat) - 1.070 zł


Tytuł najlepszego studenta i absolwenta WPiA Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! NABÓR DO DRUŻYNY UMK NA EUROPEAN HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć