Szanowni Państwo,

w tym miejscu prezentujemy informacje o studiach doktoranckich, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra prawa, administracji, europeistyki lub doradztwa podatkowego, prawa ochrony środowiska a pragną kontynuować naukę, Wydział Prawa i Administracji proponuje studia doktoranckie. Wydział oferuje studia w zakresie nauk prawnych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają cztery lata, podczas których studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem oraz przygotowują rozprawy doktorskie. Studenci studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy socjalnej. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych.ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANKCIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Termin rejestracji: 01.06.2017 - 20.06.2017 do godz. 15:30

Termin rozmowy rekrutacyjnej: 27.06.2017 r. godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału

Limit miejsc: 6

Rekrutacja na studia niestacjonarne: brak naboru

Termin składania dokumentów: do 20.06.2017 do godz. 15:30

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu p.9
ul. W. Bojarskiego 3
tel. (56) 611-40-18

Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego są podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 4.07.2017 r. godz. 9.00 oraz zamieszczane na stronie internetowej Wydziału.

Wyniki rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa w roku akademickim 2017/2018 - lista rankingowa

Kierownik Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych

dr hab. Monika Wałachowska
tel. 56-611-40-98, e-mail: walachowska@umk.pl
p. 118

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM

środa, godz. 10.30 – 11.30

 dyżury dla Doktorantów:

drugi wtorek w miesiącu, godz. 15.30 – 16.30

(począwszy od marca)
tj. 14.03, 11.04, 9.05, 13.06


Dziekanat - studia doktoranckie


Mgr Lucyna Jakubowska
tel. 56-611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl
p.9

Godziny przyjmowania:
poniedziałek - piątek 8:00-15:00

Nabliższy sobotni dyżur: 9 września 2017 r. g. 8:00 - 12:00

Urlop wypoczynkowy: 17- 21 lipca 2017 r.


Przewody doktorskie:

Mgr Marzenna Rasztubowicz
tel: 611- 41- 22, email: mara@law.umk.pl
p.9

Wszczęcie przewodu doktorskiego - wymagane dokumenty
Wzór kwestionariusza osobowego
Procedura egzaminacyjna z języka obcego w przewodzie doktorskim

Ogłoszenia

 

 


Plan zajęćUprzejmie informuję, ze zajęcia dla doktorantów studiów niestacjonarnych z Panem dr. Wojciechem Matuszewskim z przedmiotu “Podstawy ekonomii” odbędą się 4 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w s. 98


Uprzejmie informuję, że zajęcia z Podstaw Ekonomii  dla doktorantów studiów stacjonarnych z Panem dr. Wojciechem Matuszewskim zostają przeniesione z 14 stycznia  2017 r.  na 21 stycznia 2017 r. na godz. 10:00.

Zajęcia dla uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych prowadzone przez Pana dr. Wojciecha Matuszewskiego  z przedmiotu Podstawy Ekonomii, które miały się odbyć 26 listopada 2016 r. o godz. 10:00 - rozpoczną się od godz. 10:40.

Pierwsze zajęcia dla uczestników I roku studiów doktoranckich stacjonarnych z przedmiotu Metodologia badań nauk prawnych prowadzone przez Panią dr Agatę Czarnecką  odbędą się 3. 11. 2016 r. o godz. 17:00 w s. 106 Terminy kolejnych zajęć: 24.XI, 1.XII, 8.XII, 15.XII w godz 17-19.30s. 219


Pierwsze zajęcia dla uczestników I roku studiów doktoranckich niestacjonarnych z przedmiotu Metodologia badań nauk prawnych prowadzone przez Panią dr Agatę Czarnecką  odbędą się 5. 11. 2016 r. o godz. 10:30. Sala 97. Terminy kolejnych zajęć s. 96:

 19. XI godz. 10.40-13.05
 26.XI godz. 16.05-18.35
 3.XII godz. 13.30- 18.35
 15.I  godz. 13.30-15.55

Pierwsze zajęcia dla uczestników II roku studiów doktoranckich stacjonarnych z przedmiotu Podstawy Ekonomii prowadzone przez Pana dr. Wojciecha Matuszewskiego odbędą się 5 listopada 2016 r.od godz. 8:00

UWAGA ZMIANA!!! Pierwsze zajęcia dla uczestników II roku studiów doktoranckich niestacjonarnych z przedmiotu Podstawy Ekonomii prowadzone przez Pana dr. Wojciecha Matuszewskiego odbędą się 29 października 2016 r.od godz. 10:00  w sali 109. Przewidziane jest 5 h zajęć.

 Pierwsze zajęcia dla uczestników II roku studiów doktoranckich stacjonarnych z przedmiotu “Wpływ Prawa Unii Europejskiej na prawo polskie”  prowadzone przez Pana Dr. hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK odbędą się 16 grudnia 2016 r. od godz. 9:30. w sali 101. Przewidziane jest pierwsze 8h zajęć.

 Pierwsze zajęcia dla uczestników II roku studiów doktoranckich niestacjonarnych z przedmiotu “Wpływ Prawa Unii Europejskiej na prawo polskie”  prowadzone przez Pana Dr. hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK odbędą się 17 grudnia 2016 r. od godz. 9:30. w sali 102. Przewidziane jest pierwsze 8h zajęć.
Dokumenty do pobrania

Arkusz oceny doktoranta
Plany studiów

Stypendia i pomoc materialna

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Opłaty za studia niestacjonarne w r. ak. 2016/2017:

I rok

- opłata roczna - 7.370 zł,
- opłata semestralna (2 raty ) - 3.900 zł,/3.700 zł.
- opłata miesięczna (8 rat ) - 1.070 zł

II rok

- opłata roczna - 7.370zł,
- opłata semestralna (2 raty) - 3.900 zł,/3.700 zł
- opłata miesięczna (8 rat) - 1.070zł

III rok

- opłata roczna - 7.370 zł,
- opłata semestralna (2 raty) - 3.800 zł,/3.800 zł
- opłata miesięczna (8 rat) - 1.070

IV rok

- opłata roczna - 7.436 zł,

- opłata semestralna (2 raty) - 3.834zł, 3.834 zł
- opłata miesięczna (8 rat) - 1.080 zł


Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości Serdecznie witamy naszych nowych Studentów !! Stanowisko dziekanów dziewięciu wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć