Konferencje

Zapowiedzi:


3-6 maja 2017 r. - V prawnicze seminarium polsko - czeskie pt. „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu - obraz normatywny oraz funkcjonowanie w praktyce sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej.
11 maja 2017 r. - Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
11-12 maja 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Polskie wampiry - fakty i mity".
17-19 maja 2017 r. - XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychArchiwum konferencji:

16-17 marca 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Sport a przestępczość zorganizowana".
24 marca 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Marketing-prawniczy 2.0".
30-31 marca 2017 r. - II Wiosenny Przegląd Orzecznictwa.31 marca - 1 kwietnia 2017 r. - I Ogólopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym".
5-7 kwietnia 2017 r. - III Ogólopolska Konferencja Naukowa pt. "Komparatystyka prawnicza - wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych".
6 kwietnia 2017 r. - Ogólopolska Konferencja Naukowa pt. "Testamet w prawie polskim".
7 kwietnia 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo odpowiedzialności międzynarodowej - nowe tendencje i wyzwania".
8 kwietnia 2017 r. - III Ogólonopolskie Studenckie Forum Podatkowe
12-13 kwietnia 2017 r. - VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ataki sieciowe"
21-22 kwietnia 2017 r. - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność".

8 marca 2017 r. - Seminarium naukowe "Być kobietą we współczesnym świecie - o międzynarodowych prawach kobiet".
7 marca 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Nowe technologie a własność intelektualna".
2 lutego 2017 r. - Seminarium pt. "Realizacja zasady tajności głosowania w polskim systemie wyborczym".
16-17 grudnia 2016 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych".
16 grudnia 2016 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kara ograniczenia wolności z perspektywy materialnoprawnej oraz wykonawczej.
20 października 2016 r. - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Państwo a gospodarka - Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce21-24 czerwca 2016 r. - VI Prawnicze Kolokwium polsko-włoskie pt. Prawnoustrojowa problematyka partii politycznych w Polsce i we Włoszech
17-18 czerwca 2016 r. - Polish-Lithuanian Conference "Contemporary Issues in Privacy Protection in Polish and Lithuanian Law"
6-8 czerwca 2016 r. - 
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2-3 czerwca 2016 r. - 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo - zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne
13 maja 2016 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Błąd w sztuce lekarskiej oraz niedopełnienie obowiązku należytej staranności personelu medycznego
9-10 maja 2016 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków
27 kwietnia 2016 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. New trends in crime control
26 kwietnia 2016 r. - Własność intelektualna w biznesie farmaceutycznym
25 kwietnia 2016 r. - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Od Pablo Escobara po Wilka z Wall Street – wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej

21-23 kwietnia 2016 r. - Security in V4 constitutions and political practices
16-17 kwietnia 2016 r. - IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność

15-16 kwietnia 2016 r. - Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe

14-15 kwietnia 2016 r. - Wiosenny przegląd orzecznictwa podatkowego
11 kwietnia 2016 r. - I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Rozwód w ujęciu interdyscyplinarnym
7-8 kwietnia 2016 r. - XI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji
5-6 kwietnia 2016 r. - Konferencja Naukowa pt. Ataki Sieciowe 2016
16-18 marca 2016 r. - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych
15 marca 2016 r. -
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Nie wystarczy mówić, trzeba mówić do rzeczy - Słowo w przestrzeni publicznej
9 marca 2016 r. -
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności
26 lutego 2016 r. -
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne
10 grudnia 2015 r. - Seminarium pt. Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - wyzwanie dla rynków finansowych?
4 grudnia 2015 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpłatna pomoc prawna
4 grudnia 2015 r. - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Aspekty społeczno – prawne rozwoju antycznego Rzymu"
3 grudnia 2015 r. - Seminarium pt. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody - zezwolenia i kary administracyjne (II edycja)
1 grudnia 2015 r. - Seminarium pt. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
30 listopada 2015 r. - Seminarium pt. Program opieki nad zwierzętami w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów nadzoru
26-27 listopada 2015 r. - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego"
23 listopada 2015 r. - Seminarium pt. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody - zezwolenia i kary administracyjne
17 listopada 2015 r. - Konferencja pt. Ordynacja podatkowa po dużych zmianach
16-17 listopada 2015 r. - Seminarium pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów
11-12 października 2015 r. - Human Rights and a Just Society
9-10 października 2015 r. - Platform of Experts in Planning Law IXth Annual Conference
18-19 września 2015 r. - VAT - aktualne problemy 2015
3-6 września 2015 r. - VIII Konferencja Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich
12 czerwca 2015 r. - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego prawa wyborczego-edycja III
10 czerwca 2015 r. - Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym
10 czerwca 2015 r. - Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle założeń polityki karnej z perspektywy nowelizacji Kodeksu karnego
10 czerwca 2015 r. - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Paises hispanohablantes w kontekście prawnym, historycznym i kulturowym"

1-3 czerwca 2015 r. - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
25 maja 2015 r. - Ogólnopolska Konferencja Prawa Gospodarczego Krajów Europejskich i Zatoki Perskiej
15-16 maja 2015 r. - Merkuralia - Dzień Mediacji w sprawach gospodarczych
4-5 maja 2015 r. - Od Pablo Escobara do Wilka z Wall Street - wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej
28 kwietnia 2015 r. - Prawo Własności Intelektualnej w Biznesie - wymiar praktyczny
22-24 kwietnia 2015 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych
16-17 kwietnia 2015 r. - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność
16 kwietnia 2015 r. - Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie - w poszukiwaniu idealnego modelu
26-27 marca 2015 r. - Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe
24-25 marca 2015 r. - Ataki sieciowe 2015
11 marca 2015 r. - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności
6 marca 2015 r. - VII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego
20 lutego 2015 r. - Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych

/jacek_banery/baner siec.jpg

W dniu 25 listopada 2014 r. odbyła się IV Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju pt. Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym. Kierownikiem konferencji był prof. Bartosz Rakoczy, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, a sekretarzem naukowym mgr Martyna Walas. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.zjazd.kpos.umk.pl 

/jacek_banery/plakat MB.jpg

The Human Rights Department at the Faculty of Law and Administration in co-operation with the John Felice Rome Center of Loyola University of Chicago and the Polish Studies Program of Loyola University of Chicago organize the ninth edition of the annual symposium “Human Rights and a Just Society”. This year’s program is entitled: Speaking with the devil: the Rwandan genocide and the modern world - lessons learned. 
The symposium will be held on October 12th and 13th, 2014. 
A detailed program is available here.

/jacek_banery/Aktualnosci WPiA.jpg

W dniu 22 września 2014 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ułatwienia" w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, której organizatorem jest Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego. Szczególowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.

/jacek_banery/seminarium.jpg

W dniach 16-18 września br. Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowana przez Pana prof. zw. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego będzie gospodarzem X Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Kierownikiem organizacyjnym X Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego była Pani dr hab. Agnieszka Bień-Kacała. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej.

/konferencje/III konferencja o szkolnictwie wyzszym.png

W dniach 16-18 czerwca 2014 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Wzięło w niej udział ponad 150 uczestników - reprezentujących ośrodki naukowe, w tym instytuty Polskiej Akademii Nauk, z całej Polski. Tym samym jest to największe typu przedsięwzięcie w kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji.


/Jacek/zjazd 30.jpg

W dniach 15-16 maja 2014 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska", połączona ze Zjazdem Katedr Prawa Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie konferencji.


Katedra Praw Człowieka WPiA UMK oraz the John Felice Rome Center of Loyola University of Chicago i the Polish Studies Program of Loyola University of Chicago były organizatorem dorocznego Sympozjum Human Rights and a Just Society pt. "HUMAN TRAFFICKING: A 21ST CENTURY INTERNATIONAL CRIME", które odbyło się w dniach 21-22 października 2012 r. w Toruniu.

W dniach 14-15 pażdziernika 2012 r. odbyło sie na Wydziale III Prawnicze Seminarium polsko-czeskie. Tematem tegorocznego Seminarium były kwestie związane z procesem europeizacji konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.


W dniach 8-9 października 2012 r. w hotelu Bulwar w Toruniu odbyła się konferencja naukowa "Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych". Została ona zorganizowana z okazji jubileuszu pracy naukowej Prof. dr hab. Mariana Filara.

/zdjecia do newsow/problemy nauki.jpg

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Toruń, 17-18 września 2012 r.

/wspolpraca miedzynarodowa/praca.jpg

Konferencja pt. "Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech" 31.5-1.6.2012 r.

/konferencje/cywilisci.jpg

IV Zjazd Cywilistów - 24-25 czerwca 2011 r.

/katedra prawa karnego i kryminologii/zjazd 2010 - zdjecie nr 1.jpg

Zjazd Katedr Prawa Karnego - 20-22 września 2010 r.

27-30 czerwca 2010 - VIII Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum

Odbiór decyzji w konkursie na stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym” Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć