Uniwersytecka Poradnia Prawna

Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że nastąpi zawieszenie funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej z uwagi na przerwę międzysemestralną i konieczność przeprowadzenia rekrutacji na członków Poradni na kolejną kadencję. Ostatni dyżur przed przerwą odbędzie się 22 stycznia br., zaś wznowienie działalności nastąpi około połowy marca.  

Nabór członków do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Studencie! Czy chciałbyś wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce? Czy chciałbyś zdobyć kwalifikacje niezbędne przy pracy w kancelarii? Czy chciałbyś pomóc osobom, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną? A może masz po prostu za dużo wolnego czasu i chciałbyś go sensownie spożytkować?

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna zaprasza wszystkich studentów III i IV roku prawa do wzięcia udziału w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016! Aby wziąć w niej udział, wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres upp_torun@o2.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2015 r. Każdy, kto zgłosi swoją kandydaturę, zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w pierwszym tygodniu marca.

Serdecznie zachęcamy do dołączenia do najlepszej studenckiej organizacji, działającej pro bono.


Porady prawne

Zgłosić swoją sprawę do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej można:

1. Przychodząc na dyżur, na którym studenci przyjmują Klientów.

2. Kierując korespondencję na adres:

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji UMK
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

W przypadku spraw kierowanych do Poradni drogą korespondencyjną pomoc prawna świadczona jest tylko osobom zamieszkałym bądź przebywającym w woj. kujawsko-pomorskim.

Kierując sprawę do Poradni prosimy o dołączenie kserokopii dokumentacji, umożliwiającej jak najbardziej precyzyjne określenie stanu faktycznego. Przyniesione dokumenty można odebrać przy odbiorze opinii sporządzonej przez członków UPP.

Dyżury

Dyżury UPP odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 16-18 w sali 25 na Wydziale Prawa i Administracji UMK, ul. Władysława Bojarskiego 3 w Toruniu.

Kontakt

Adres e-mail: upp_torun@o2.pl

Nr telefonu: (056) 611 40 12 (w godzinach dyżurów).

UWAGA! Nie przewidujemy możliwości udzielania porad prawnych drogą elektroniczną.

Zasady świadczenia pomocy prawnej:

§ 1

Poradnia prowadzi wyłącznie sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów uzyskania odpłatnej pomocy prawnej.

§ 2

Opinia prawna udzielana w ramach działalności Poradni jest sporządzana przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o nią. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jego pracowników lub studentów jest wyłączona.

§ 3

Porady udzielane w ramach działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej są sporządzane wyłącznie na piśmie.

§ 4

Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa podmiot profesjonalny reprezentujący Klienta.

§ 5

Poradnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wydania opinii w każdej chwili.

§ 6

Poradnia zastrzega sobie prawo gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Klienta w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

§ 7

Studentowi oraz pracownikowi Poradni nie przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań dotyczących prowadzonej przez Poradnię sprawy. Nie przysługuje im również prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

§ 8

Klient może poinformować o sposobie udzielonej pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

Pracownicy Wydziału wyróżnieni i odznaczeni! Erasmus+ czeka! Spotkanie informacyjne dla studentów na WPiA! Konferencja pt. Kradzież tożsamości: aspekty prawne, organizacyjne i techniczne
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć