Uniwersytecka Poradnia Prawna


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytecka Poradnia Prawna wznawia swoją działalność.

Pierwszy dyżur odbędzie się 16 października 2017 r.

Dyżury odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00 - 18:00 w sali nr 25 na Wydziale Prawa i Administracji UMK, ul. Władysława Bojarskiego 3 w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy.


Koordynatorzy UPP

Porady prawne

Zgłosić swoją sprawę do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej można:

1. Przychodząc na dyżur, na którym studenci przyjmują Klientów.

2. Kierując korespondencję na adres:

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji UMK
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

W przypadku spraw kierowanych do Poradni drogą korespondencyjną pomoc prawna świadczona jest tylko osobom zamieszkałym bądź przebywającym w woj. kujawsko-pomorskim.

Kierując sprawę do Poradni prosimy o dołączenie kserokopii dokumentacji, umożliwiającej jak najbardziej precyzyjne określenie stanu faktycznego. Przyniesione dokumenty można odebrać przy odbiorze opinii sporządzonej przez członków UPP.

Dyżury

Dyżury UPP odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 16-18 w sali 25 na Wydziale Prawa i Administracji UMK, ul. Władysława Bojarskiego 3 w Toruniu.

Kontakt

Adres e-mail: upp_torun@o2.pl

Nr telefonu: (056) 611 40 12 (w godzinach dyżurów).

UWAGA! Nie przewidujemy możliwości udzielania porad prawnych drogą elektroniczną.

Zasady świadczenia pomocy prawnej:

§ 1

Poradnia prowadzi wyłącznie sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów uzyskania odpłatnej pomocy prawnej.

§ 2

Opinia prawna udzielana w ramach działalności Poradni jest sporządzana przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o nią. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jego pracowników lub studentów jest wyłączona.

§ 3

Porady udzielane w ramach działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej są sporządzane wyłącznie na piśmie.

§ 4

Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa podmiot profesjonalny reprezentujący Klienta.

§ 5

Poradnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wydania opinii w każdej chwili.

§ 6

Poradnia zastrzega sobie prawo gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Klienta w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

§ 7

Studentowi oraz pracownikowi Poradni nie przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań dotyczących prowadzonej przez Poradnię sprawy. Nie przysługuje im również prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

§ 8

Klient może poinformować o sposobie udzielonej pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Stypendia dla studentów - ważne informacje 12TH ANNUAL SYMPOSIUM HUMAN RIGHTS AND A JUST SOCIETY "The Meaning of Solidarity Today: Polish, American and Global Perspectives”
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć