Aktualności

2017-09-15 20:07:41

Tytuł najlepszego studenta i absolwenta WPiA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 12 września br. Rada Wydziału Prawa i Administracji pozytywnie zaopiniowała wnioski Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów o:

  1. nadanie tytułu najlepszego studenta WPiA Pani Aleksandrze Gizińskiej
  2. nadanie tytułu najlepszego absolwenta WPiA Pani Renacie Badowiec.

Wyróżnionym Paniom serdecznie gratulujemy !!

2017-09-15 12:58:16

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku odbędzie się w następujących terminach:

STUDIA STACJONARNE -  4 października 2017 r. (środa) godz. 9.30 Aula UMK, ul. Gagarina 11

STUDIA NIESTACJONARNE  - 14 października 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w audytorium A budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3


Immatrykulacja będzie połączona ze spotkaniem dla studentów I roku. Program spotkania uwzględnia prezentację Wydziału, a także szereg ważnych i istotnych informacji dla osób rozpoczynających studia. Bezpośrednio po ich zakończeniu będą wydawane dokumenty oraz legitymacje studenckie.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku rozpoczną się:

STUDIA STACJONARNE – 5 października 2017 r.

STUDIA NIESTACJONARNE -  14 października 2017 r. od godz. 13.30.

Uprzejmie informujemy, że studenci I roku na I semestrze studiów nie muszą się sami rejestrować na zajęcia. Podział na grupy ćwiczeniowe zostanie dokonany alfabetycznie przez dziekanat i będzie dostępny na stronie internetowej w zakładkach poszczególnych kierunków studiów.

W dniach immatrykulacji (4 października oraz 14 października) dziekanat będzie nieczynny dla studentów.

Zapraszamy!

 

2017-09-04 18:39:40

NABÓR DO DRUŻYNY UMK NA EUROPEAN HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION

European Human Rights Moot Court Competition jest prestiżowym konkursem organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) we współpracy z Radą Europy. W tym roku organizowana jest  szósta edycja konkursu.

Co roku w EHRMCC bierze udział około 130 drużyn reprezentujących uniwersytety z prawie wszystkich 47 krajów Rady Europy. Fin konkursu w Strasburgu odbywa się w formule procedury skargowej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W jury konkursowym zasiadają sędziowie Trybunału oraz wybitni specjaliści (praktycy i przedstawiciele nauki) w dziedzinie praw człowieka z całej Europy. 

Udział w konkursie gwarantuje uczestnikom inspirujące doświadczenie, rozpoznawalny w środowiskach akademickich oraz pracodawców prestiż, a także, last but not least, wyjątkowe nagrody: praktyki w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Przedstawicielstwie RE w Brukseli.

Wymagania wobec kandydatów do drużyny: dobra znajomość j. angielskiego, zainteresowanie zagadnieniami z zakresu praw człowieka i prawa międzynarodowego

Więcej na temat konkursu na: http://ehrmcc.elsa.org/

Osoby zainteresowane uczestnictwem w EHRMCC prosimy o kontakt mailowy (jkapre@umk.pl) najpóźniej do 20 września.

2017-09-04 18:35:59

System Prawa Pracy t. 2 pt. Indywidualne Prawo Pracy

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się jeden z zasadniczych tomów Systemu Prawa Pracy (t.2) pt. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa 2017, ss.1004. Redaktorem naukowym tomu jest Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz,będący również autorem zamieszczonego tam opracowania nt. Pojęcie pracownika. Wśród dwudziestu Autorów  znalazł się również tekst dr Marzeny Szabłowskiej-Juckiewicz z Katedry Prawa Pracy UMK, nt. Umowa przedwstępna o pracę.


2017-07-21 21:58:37

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości

Uprzejmie informujemy, że Komitet Nauk Prawnych PAN podjął uchwałę nr 2/2017 z 21 lipca 2017 r. w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości.

Komitet poparł również stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727/VIII kadencja).

Uchwała Komitetu nr 2/2017 oraz stanowisko Komitetu wyrażające poparcie dla stanowiska dziekanów wydziałów prawa zostały zamieszczone na stronie głównej Komitetu (http://www.knp.pan.pl/).

2017-07-19 10:03:15

Serdecznie witamy naszych nowych Studentów !!

Serdecznie gratulujemy wszystkim Maturzystom, którzy dołączyli do grona Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!

Celem studiów uniwersyteckich na Wydziale Prawa i Administracji jest danie Studentowi takiego poziomu kultury prawniczej i takiego zasobu pojęć podstawowych z różnych dyscyplin prawa, żeby mógł on swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych, niezależnie od zmiany i tempa zmiany konkretnych przepisów. Żeby osiągnąć ten cel jest konieczne oparcie studiów na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i rozbudowanie trzonu studiów o takie fundamentalne działy prawa, jak: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne a także o liczne szczegółowe dyscypliny prawa, jak prawo handlowe, bankowe, wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy, ubezpieczeniowe itd.

Stawiamy do Państwa dyspozycji bardzo dobrą kadrę naukową. Zetkniecie się Państwo w murach Wydziału z wybitnymi profesorami teoretykami prawa, ale też z równie wybitnymi praktykami, bowiem często pracę naukową kadra nasza łączy z powodzeniem z praktyką prawniczą. Wśród pracowników Wydziału są byli i obecni sędziowie najwyższych instancji sądowych RP - Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, są liczni eksperci i doradcy gremiów parlamentarnych i rządowych, są członkowie komisji kodyfikacyjnych prawa karnego, cywilnego, morskiego, pracy, członkowie prestiżowych ciał doradczych, w tym m.in. Rady Legislacyjnej przy Prezesie RM, członkowie rad redakcyjnych najpoważniejszych ogólnopolskich periodyków prawniczych, członkowie komitetów naukowych PAN w Warszawie i PAU w Krakowie.

Stawiamy do Państwa dyspozycji także wspaniały, przestronny i nowoczesny, liczący ok. 10.000 m2 powierzchni gmach Collegium Iuridicum Novum, który jest kontynuatorem starego Coll. Iuridicum, popularnie zwanego „Harmonijką” z Fosy Staromiejskiej 1 a w Toruniu, a stąd kontynuatorem starej, pięknej tradycji akademickiej. Staramy się budować piękną przyszłość Wydziału, ale nie możemy zapominać o równie pięknej jego przeszłości. Staramy się kreować nową aurę nowej siedziby Wydziału, ale pragniemy z całego serca przenieść i zatrzymać tutaj także choć cząstkę niepowtarzalnej, wspaniałej aury pierwszej siedziby toruńskich prawników.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów znajdziecie Państwo w zakładce Studia. Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Studenci, w której znajdziecie Państwo informacje m.in. o pomocy materialnej. Serdecznie zachęcamy do lektury.

2017-07-18 11:10:13

Stanowisko dziekanów dziewięciu wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Przedstawiamy stanowisko dziekanów dziewięciu wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym - http://www.wpia.uj.edu.pl/…/56_INSTANCE_g3Q…/41601/137094136

Stanowisko do pobrania w wersji WORD

Tytuł najlepszego studenta i absolwenta WPiA Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! NABÓR DO DRUŻYNY UMK NA EUROPEAN HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć