Aktualności

2017-11-22 19:35:04

Odbiór decyzji w konkursie na stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że decyzje w konkursie na jednorazowe stypendia dla słuchaczy stacjonranych i niestacjonarnych studiów doktorankich są do odbioru u p. mgr Anety Zubryckiej-Pyrek w pokoju nr 201.

2017-11-20 18:59:30

VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym”

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym”. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2017 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Sala posiedzeń Rady Wydziału. Początek Konferencji o godz. 10.00, planowany koniec ok. godz. 15.30. Konferencja odbędzie się w czerech panelach poświęconych tematowi konferencji w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wybranych ustaw z zakresu publicznego prawa gospodarczego materialnego, zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Temat tegorocznej konferencji nie jest przypadkowy, bowiem interes publiczny – stanowiący jedną z najważniejszych klauzul generalnych w systemie prawa polskiego - jest wymieniony w około 540 aktach prawnych, a mimo to jest pojęciem o bardzo nieprecyzyjnej treści. Ogólnikowość tego pojęcia prowadzi do problemów interpretacyjnych np. przy ustalaniu istotnych ograniczeń praw i wolności. Treść tego pojęcia jest każdorazowo zależna przede wszystkim od konkretnego kontekstu normatywnego, w jakim zostało ono użyte, celu regulacji oraz innych prawnych i pozaprawnych warunków. Klauzula ta jest przede wszystkim związana z prawem publicznym i stanowi dyrektywę kierowaną do organów publicznych. W prawie gospodarczym interes publiczny stanowi ważną podstawę ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną.

            Patroni honorowi: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Krajowa Izba Gospodarcza, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, Prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2017-11-17 18:37:55

Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.

Katedra Prawa Handlowego oraz Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu) serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.

Konferencja odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 roku (piątek) w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu przy ulicy Bojarskiego 3.

Partnerem merytorycznym Konferencji jest Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Zgłoszenia udziału w przedsięwzięciu należy dokonać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres bitcoin@umk.pl. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

Plakat konferencyjny

Program Konferencji

2017-11-16 16:33:07

Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!Szanowni Państwo,

Wydział Prawa i Administracji UMK ogłasza rekrutację uzupełniającą na staż w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!

Konkurs „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie” przeznaczony jest dla studentów 3 roku administracji studiów stacjonarnych I stopnia.

Staż daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w ZUS-ie. Wydział oferuje w bieżącym roku akademickim jeszcze 12 miejsc stażowych.

Staż trwa dwa miesiące w okresie od stycznia do lutego 2018 r. oraz od kwietnia do maja 2018 r. (każdy 160 h).

Każdy stażysta otrzymuje 2708,80 zł (brutto) za cały okres stażu.

Termin składania dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej to: 20.11.2017 r. – 4.12.2017 r.

Dokumenty prosimy składać w Biurze Projektu u Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, p. 9, tel: 56 611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl.

Wzory dokumentów do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!").

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc stażowych jest ograniczona!


2017-11-16 16:29:59

Projekt prof. Lacha nagrodzony

Z radością informujemy, że wśród laureatów 13 edycji konkursu OPUS organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki znalazł się projekt przygotowany przez prof. Arkadiusza Lacha. Serdecznie gratulujemy !!

2017-11-15 14:49:33

Stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich

Szanowni Państwo

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o jednorazowe stypendium dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich WPiA UMK w Toruniu.

Środki przyznawane w ramach stypendium przeznaczone mogą być na działalność naukowo-badawczą, w szczególności na zakup literatury.  Wypełniony wniosek wraz z kosztorysem, podpisany przez promotora, należy złożyć do dnia 20 listopada br. do Sekretariatu Dziekana. Do wniosku o stypendium uprzejmie prosimy dołączyć aktualny wykaz bibliometryczny wydrukowany z systemu Expertus oraz wykaz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Środki przyznane w ramach stypendium wykorzystane powinny zostać do dnia 18 grudnia br., zaś sprawozdanie końcowe należy złożyć do dnia 20 grudnia br.

  1. Wniosek
  2. Wzór sprawozdania
2017-11-10 16:56:11

Rozstrzygnięcie II tury rekrutacji w Programie Erasmus

Uprzejmie informujemy, że w II turze rekrutacji uzupełniającej w ramach Programu Erasmus+ na wyjazdy zagraniczne studentów WPiA w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego Komisja Kwalifikacyjna WPiA UMK przyznała miejsca w uczelniach partnerskim następującym studentom:

1) 274367 - Universita degli Studi di Macerata
2) 268431 - Universitá degli Studi di Cagliari

Odbiór decyzji w konkursie na stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym” Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć