Współpraca międzynarodowa


Flagi

Działalność naukowo-dydaktyczna WPiA UMK zawsze była zorientowana na kontakty zagraniczne, a władze dziekańskie przychylnie odnosiły się do współpracy z ośrodkami naukowymi na całym świecie.

W ciągu ostatnich dwóch dekad współpraca międzynarodowa WPiA UMK podlegała intensyfikacji. Wzorem innych uniwersytetów polskich UMK przystąpił do europejskiego programu edukacyjnego Tempus, a następnie jego zmodyfikowanej wersji Socrates/Erasmus. Dla naszego wydziału jest to aktualnie główna oferta stwarzająca możliwość studiowania za granicą.

W chwili obecnej Wydział ma podpisane bilateralne umowy Socrates/Erasmus z następującymi krajami: Niemcy (Rostok, Frankfurt nad Odrą, Heide, Regensburg, Getynga, Hamburg); Włochy (Padwa, Genua, Rzym, Macerata, Bari, Cagliari); Hiszpania (Bilbao, Saragossa, Salamanca, Granada, Santiago de Compostella, Oviedo, La Laguna); Francja (Angers, Metz, Nantes); Szwajcaria (Zurich) Turcja (Stambuł, Erzurum); Norwegia (Bergen, Johensuu); Belgia (Antwerpia); Węgry (Miskolc); Czechy (Pilzno, Ołomuniec), Rumunia (Alba Iulia) oraz Łotwa (Daugavpils). Na mocy w/w umów Wydział dysponuje ponad 70 miejscami dla studentów oraz 20 miejscami dla kadry dydaktycznej.

W celu zapewnienia naszym studentom możliwie najlepszych kompetencji zawodowych na Wydziale zorganizowany został angielskojęzyczny, roczna Szkoła Prawa Porównawczego - Comparative Law School. Program ten realizowany jest zarówno przez pracowników Wydziału, jak i zagranicznych wykładowców.

Od 2005 r. WPiA UMK prowadzi regularną współpracę z Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu, efektem której są cykliczne przyjazdy starszych wykładowców z USA i Kanady. Jako visiting-professors prowadzą oni intensywne kursy z różnych dziedzin prawa. Ponadto, w regularnych odstępach czasu na wydziale organizowane są międzynarodowe spotkania naukowe (seminaria, konferencje). Do tradycji należy publikowanie prezentowanych materiałów naukowych, co zapewnia do nich możliwie najszerszy dostęp.

Wreszcie, przez ponad 10 lat Wydział współpracował z Radą Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu w Cambridge. W ramach tej współpracy organizowane były dwuletnie kursy prawa angielskiego i europejskiego prawa wspólnotowego, prowadzone przez wykładowców brytyjskich oraz częściowo w systemie e-learningu. Część kosztów kursu ponoszona jest przez samych uczestników, tym niemniej po pomyślnym ukończeniu programu otrzymują oni oficjalne dyplomy.

Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 inicjatywa ta uzyskała nową formułę, tzn. jednorocznego kursu z zakresu prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej (English and EU Course). Nowa edycja kursu będzie zarządzana przez angielską fundację Juris Angliae Scientia – Centra Prawa Brytyjskiego w Cambridge.

W sprawie dalszych szczegółów prosimy o kontakt z:

Prodziekan Panią prof. dr hab. Bożeną Gronowską w godzinach dyżurów
Dr hab. Januszem Bojarskim (Cambridge Course) – bojarski@umk.pl


Odbiór decyzji w konkursie na stypendia dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich VI Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym” Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0.
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć